vps gia re sale@vpsgiare.info
134/10 Đường Số 10, P16, Q GV
Hồ Chí Minh , 700000 Việt Nam
0937722220

This hCard created with the hCard creator.

vps gia re sale@vpsgiare.info
134/10 Đường Số 10, P16, Q GV
Hồ Chí Minh , 700000 Việt Nam
0937722220

This hCard created with the hCard creator.

Tìm Hiểu Về Lệnh LS Trong Linux

Đối với các bạn sử dụng hệ điều hành linux đã lâu thì lệnh này không còn gì là quá xa lạ với các bạn, nhưng có thể có nhiều bạn vẫn chưa biết hết các option của lệnh này khi sử dụng, trong bài viết này mình sẽ giới thiệu rõ hơn về lệnh ls trong linux nhé.

lenh-ls-1

Lệnh ls là lệnh dùng để liệt kê các tập tin và thư mục trong linux, có thể liệt kê theo danh sách tên thôi hoặc theo các tính chất như: ngày tháng tạo ra, chủ sở hữu, quyền, kích thước, kiểu file...

cú pháp lệnh thường dùng như sau

# cú pháp lệnh
ls [tùy chọn] [tập tin|thư mục]
# liệt kê các thư mục tập tin hiện hành
ls
# liệt kê các thư mục, tập tin mẹ
ls ..
# liệt kê các tập tin và thư mục home của người dùng hiện tại
ls ~
# liệt kê trong thư mục /home/abc
ls /home/abc
# liệt kê các file, tập tin tin có đuôi .à .txt
ls *.txt

các tùy chọn của lệnh ls

# hiển thị tất cả các file và thư mục ẩn ở thư mục hiện hành
ls -a
# hiển thị tất cả các thư mục và file ẩn ở thư mục người dùng
ls -s ~
# hiển thị chi tiết các tập tin và thư mục hiện hành
ls -l
# liệt kê và sắp xếp theo thời gian
ls -t
# hiển thị kích thước quy đổi ra Mb hoặc Gb
ls -h

bạn có thể kết hợp các tùy chọn lại với nhau để được kết quả như mong muốn, ngoài ra các bạn còn có thể kết hợp các lệnh lại với nhau

# liệt kê tất cả theo dạng danh sách và quy đổi dung lượng trong thư mục root
ls -alh
# liệt kê các thư mục và file tên có chữ abc
ls -a | grep abc

Nếu các bạn nào chưa rõ lệnh grep thì có thể xem chi tiết tại đây

Chúc các bạn thành công !

Tags: , , ,