vps gia re sale@vpsgiare.info
134/10 Đường Số 10, P16, Q GV
Hồ Chí Minh , 700000 Việt Nam
0937722220

This hCard created with the hCard creator.

vps gia re sale@vpsgiare.info
134/10 Đường Số 10, P16, Q GV
Hồ Chí Minh , 700000 Việt Nam
0937722220

This hCard created with the hCard creator.

Hướng Dẫn Dùng Lệnh Grep Trong Linux

Bài viết này Hướng Dẫn Dùng Lệnh Grep Trong Linux. Lệnh grep là một trong những lệnh thông dụng nhất trong linux nên hầu như tất cả đều biết về lệnh này, bài viết này hướng dẫn các bạn mới vào nghề quản trị hệ thống ( system ) hoặc các bạn ôn lại kiến thức khi các bạn quên.

Lệnh grep dùng để tìm kiếm các đoạn văn bản trong file và in ra những dòng phù hợp

grep_command

sau đây là cú pháp của lệnh grep thường hay dùng nhất như tìm kiếm từ khóa vps giá rẻ hoặc vps trong file, thư mục, đếm số lượng kết quả...

# tìm kiếm chữ "word" trong file abc.txt trong thư mục hiện hành
grep 'word' abc.txt

# tìm kiếm từ vps trong file /etc/passwd
grep "vps" /etc/passwd

# tìm kiếm user tên là vps nhưng loại bỏ các kết quả như "VPS" hoặc "Vps" bằng biến -i
grep -i "vps" /etc/passwd

# tìm kiếm chuỗi trong một thư mục bằng biến -r
grep -r "pam_unix(sshd:session)" /var/log/

# tìm kiếm chính xác từ với -w, ví dụ vps123, vpsgiare sẽ không được chấp nhận
grep -w "vps" /path/to/file

# tìm kiếm 2 từ khóa khác nhau
egrep -w 'tu1|tu2' /path/to/file

# đếm số dòng tìm được với -c
grep -c 'vpsgiare' /path/to/file

# hiển thị thứ tự mỗi dòng kết quả với -n
grep -n 'vps' /path/to/file

# đảo ngược kết quả với -v, vd dưới đây là tìm tất cả các dòng không chứa từ "vps"
grep -v vps /path/to/file

# tìm kiếm các từ khóa đứng đầu dòng trong file
grep ^vps /etc/passwd

# tìm các từ khóa đứng cuối dòng trong file
gre vps$ /etc/passwd

lệnh grep còn được sử dụng rất nhiều vì nó có thể kết hợp với nhiều lệnh khác

# in ra tên các thiết bị đĩa cứng
dmesg | egrep '(s|h)d[a-z]'

# hiển thị tên cpu
cat /proc/cpuinfo | grep -i 'Model'

ngoài những ví dụ trên thì grep được ứng dụng rất nhiều về việc tìm thông tin mà đáng nói nhất chính là tìm thông tin khi bị tấn công flood hoặc ddos

# trả về số lượng kết nối đang được active trên cổng 80
netstat -n | grep :80 |wc -l

# trả về số lượng kết nối trên cổng 80 tình trạng là SYN
netstat -n | grep :80 | grep SYN |wc -l

trên đây là các công dụng phổ biến nhất các bạn có thể tìm hiểu thêm, nó kết hợp được với các lệnh mà nó trả về thông tin sau đó chúng ta lọc ra với tiêu chí mà grep của chúng ta đặt ra, chúc các bạn thành công !

Tags: , ,