vps gia re sale@vpsgiare.info
134/10 Đường Số 10, P16, Q GV
Hồ Chí Minh , 700000 Việt Nam
0937722220

This hCard created with the hCard creator.

vps gia re sale@vpsgiare.info
134/10 Đường Số 10, P16, Q GV
Hồ Chí Minh , 700000 Việt Nam
0937722220

This hCard created with the hCard creator.

Cấu Hình Thời Gian Trên Linux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình thời gian trên linux, việc này rất cần thiết trong việc quản trị vps như trong file log có ghi nhận lại thời gian nếu thời gian sai bạn không thể biết chính xác thời điểm đó được, thời gian tạo file…

linux-clock

sau đây là các câu lệnh xem ngày tháng năm cơ bản trong linux

Hướng Dẫn Đồng Bộ Thời Gian Bằng NTP

Bạn có thể tham khảo server giờ trên thế giới tại http://www.pool.ntp.org/en/

Cách Cấu Hình Thời Gian Theo Ý Muốn

Trên là tất cả các cấu hình thời gian trong linux mà mình biết, hy vọng có ích cho các bạn.

Cấu Hình Thời Gian Trên Linux
Rate this post

Tags: ,

Gửi Phản Hồi