vps gia re sale@vpsgiare.info
134/10 Đường Số 10, P16, Q GV
Hồ Chí Minh , 700000 Việt Nam
0937722220

This hCard created with the hCard creator.

vps gia re sale@vpsgiare.info
134/10 Đường Số 10, P16, Q GV
Hồ Chí Minh , 700000 Việt Nam
0937722220

This hCard created with the hCard creator.

Cấu Hình Thời Gian Trên Linux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình thời gian trên linux, việc này rất cần thiết trong việc quản trị vps như trong file log có ghi nhận lại thời gian nếu thời gian sai bạn không thể biết chính xác thời điểm đó được, thời gian tạo file...

linux-clock

sau đây là các câu lệnh xem ngày tháng năm cơ bản trong linux

# xem thời gian hệ thống
date
# để xem các option khác dùng lệnh
man date
# cách xem múi giờ hiện tại
cd /usr/share/zoneinfo/
ls
# để cấu hình chỉnh múi giờ
cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

Hướng Dẫn Đồng Bộ Thời Gian Bằng NTP

# cài đặt dịch vụ ntp
yum -y install ntp
# cho ntp khởi động khi khởi động hệ điều hành
chkconfig ntpd on
# khởi động dịch vụ ntp
service ntpd start
# kiểm tra ntp làm việc
ntpq -p
# cập nhật thời gian cho 1 server khác
ntpdate –q <địa chỉ time_server>

Bạn có thể tham khảo server giờ trên thế giới tại http://www.pool.ntp.org/en/

Cách Cấu Hình Thời Gian Theo Ý Muốn

# cấu hình năm tháng ngày, thứ tự lần lượt là ngày tháng năm
date +%Y%m%d -s "20150101"
# cài đặt giờ phút giây
date +%T -s "12:00:00"

Trên là tất cả các cấu hình thời gian trong linux mà mình biết, hy vọng có ích cho các bạn.

Tags: ,