vps gia re sale@vpsgiare.info
134/10 Đường Số 10, P16, Q GV
Hồ Chí Minh , 700000 Việt Nam
0937722220

This hCard created with the hCard creator.

vps gia re sale@vpsgiare.info
134/10 Đường Số 10, P16, Q GV
Hồ Chí Minh , 700000 Việt Nam
0937722220

This hCard created with the hCard creator.

Tìm Hiểu Lập Trình Bash Shell Script Linux

Đối với các bạn quản trị server hoặc vps chuyên nghiệp thì khái niệm bash shell không còn là gì quá xa lạ. Nó là một file chứa các câu lệnh để thực thi các mục đích cửa người dùng, nó được sử dụng rất rộng rãi, những file cài đặt cũng dùng cách này để thực hiện các câu lệnh.

hello_world_bash_shell_script2Sau đây mình sẽ giới thiệu các loại shell hiện nay:

  • BASH ( Bourne-Again SHell ) phát triển bởi Brian Fox và Chet Ramey. Đây là loại shell được sử dụng phổ biến nhất trên linux.
  • CSH (C SHell) phát triển bởi Bill Joy tại University of California (dành cho BSD). Cấu trúc lệnh giống như ngôn ngữ C nên rất thuận lợi cho các bạn phát triển C trên hệ thống linux.
  • KSH (Korn SHell) phát triển bởi David Korn tại AT & T Bell Labs.
  • TCSH bạn có thể gọ lệnh #man tcsh để xem thông tin, loại này thì ít được sử dụng.

Để biết được hệ thống của bạn đang hỗ trợ ngôn ngữ shell nào bạn dùng lệnh #cat /etc/shells. Mỗi loại shell sẽ có các câu lệnh khác nhau, chức năng khác nhau. Trong windown cũng có môi trường tương tự như linux đó là MS-DOS nhưng không mạnh mẽ bằng linux.

Để biết hệ thống bạn đang chạy shell gì bạn dùng câu lệnh sau: #echo $SHELL

Tạo File Shell Đầu Tiên “Hello Word”

chúng ta tạo một file tên là hello_word.sh, các bạn nhớ chmod với quyền là 755 nhé, để nó có quyền thực thi file, nội dung như sau:

để chạy file bạn dùng câu lệnh sau:

Các Script Nâng Cao

mình sẽ ví dụ cho các bạn các đoạn shell cơ bản để thực hiện các nhiệm vụ trong quá trình quản trị hệ thống

sau đây là ví dụ về biến toàn cục, cục bộ

trong ví dụ trên biến trong hàm có tên “bash” chỉ có tác dụng khi xử lý hàm thôi, không làm ảnh hưởng và không lưu sau khi thực hiện xong hàm.

Đối số cho bash script

Thực thi lệnh trong bash

Đọc dữ liệu đầu vào

Bash Trap Command: thực thi lệnh khi đầu vào là “ctrl + c”

Mảng ( array )

Câu điều kiện if else

Câu điều kiện if else lồng vào nhau

Các Phép So Sánh Toán Tử Trong shell

-lt     <
-gt     >
-le     <=
-ge     >=
-eq     ==
-ne     !=

So Sánh Chuỗi Trong Shell

=     equal
!=     not equal
<     less then
>     greater then
-n s1     s1 không rỗng
-z s1     s1 rỗng

Kiểm Tra File Trong Bash Shell

-b filename     khóa file đặc biệt
-c filename     từ đặc biệt
-d directoryname     kiểm tra đường dẫn thư mục
-e filename     kiểm tra đường dẫn file
-f filename     kiểm tra một tập tin không phải là một thư mục
-G filename     kiểm tra nếu file tồn tại và owner là ID group thuộc user hiện hành.
-g filename     true nếu file tồn tại và set-group-id.
-k filename     Sticky bit
-L filename     biểu tượng liên kết
-O filename     True nếu file tồn tại được tạo bới user hiện hành.
-r filename     kiểm tra nếu file có khả năng đọc
-S filename     kiểm tra nếu file socket
-s filename     kiểm tra nếu file không rỗng
-u filename     kiểm tra nếu file được tạo bởi người dùng hiện hành
-w filename     kiểm tra nếu file có khả năng ghi
-x filename     kiểm tra nếu file có khả năng thực thi

Vòng lặp For

Vòng Lặp while

vòng lặp until

Viết Hàm Trong Shell

Lựa chọn trong bash

Trên là những gì cơ bản mà mình biết về bash shell, từ những kiến thức này bạn có thể kết với với các câu lệnh trên hệ thống linux bạn sẽ làm được rất nhiều việc như: tự động xóa cache, giải phóng ram theo định kỳ, kiểm tra và gửi email khi hệ thống quả tải hoặc bị xâm nhập… Mình ví dụ cho các bạn một file mà mình đang sử dụng đó là backup mysql định kỳ theo tuần, cái này bạn cần kết hợp với cron trong linux nhé.

chúc các bạn thành công !

 

Tìm Hiểu Lập Trình Bash Shell Script Linux
Rate this post

Tags:

Gửi Phản Hồi