vps gia re sale@vpsgiare.info
134/10 Đường Số 10, P16, Q GV
Hồ Chí Minh , 700000 Việt Nam
0937722220

This hCard created with the hCard creator.

vps gia re sale@vpsgiare.info
134/10 Đường Số 10, P16, Q GV
Hồ Chí Minh , 700000 Việt Nam
0937722220

This hCard created with the hCard creator.

Hướng dẫn sử dụng Directadmin với quyền User

VPSgiare.info hướng dẫn các bạn sử dụng Drectadmin với quyền user, để các bạn mới làm quen với phần mềm quản lý  hosting đơn giản này. Sau khi đăng ký các bạn sẽ nhận được username/password để quản trị.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DIRECTADMIN
VỚI QUYỀN USER

1. Đăng nhập vào hệ thống:

http://IP:2222 hoặc http://domain.com:2222

direct admin 1
direct admin 01

2. Bảng điều khiển tổng quan:

direct admin 2
Bên phải là các thông số của host

direct admin 3

3. Thay đổi password hosting:

Từ bản điều khiển chính, chọn Change Password

direct admin 4
direct admin 6
Nhập password mới và nhấn Submit

4. Quản lý tài khoản FTP:

Từ bản điều khiển chính, chọn FTP Management

direct admin 15. pngdirect admin 8

a. Để tạo mới tài khoản bạn nhấn chọn Create FTP account

Điền đầy đủ thông tin và nhấn Create

direct admin 15. png direct admin 17

 

5. Quản lý cơ sở dữ liệu:

Từ bản điều khiển chính, nhấn chọn Mysql Management

direct admin 10

a. Backup database:

Để backup database thì bạn nhấn chọn nútDownload tương ứng cới database tại cột Download Backup

b. Restore từ file đã backup:

Bạn thực hiện theo các bước như hình trên: Chọn database muốn restore, Tiếp theo nhấn Browse và chọn file đã backup, cuối cùng nhấn Upload

c. Tạo database mới:

diect admin 11

Khai báo đầy đủ thông tin và nhấn Create

6. Quản lý file:

Từ bảng menu chính, nhấn chọn File Manager

diect admin 12direct admin 13

+ Để website hoạt động, code website phải được upload trong thư mục public_html

a. Để phần quyền cho 1 file hoặc thư mục, bạn tích chọn vào ô tích tại cột Select tương ứng với file mà bạn muốn phân quyền, điền thông số và nhấn set Permission

Ví dụ để cấp full quyền cho 1 thư mục ta làm như sau:

direct admin 14

b. Để upload file lên host ta thao tác như sau:

direct admin 15
Duyệt chọn file cần upload và nhấn nút Upload Files. Tối đa có thể upload 8 file cùng 1 lúc, để upload được nhiều file cùng 1 lúc hơn thì bạn chọn Upload Even More Files
Dung lượng 1 file tối đa được phép upload 10MB

Bạn có thể sử dụng FTP để upload được nhanh hơn, nhiều hơn, nhiều file cùng 1 lúc và đơn giản hơn.

7. Quản lý domain:

Từ bảng điều khiển chính, bạn chọn Domain Setup

diect admin 17

a. Add thêm 1 tên miền mới và host: Từ giao diện quản lý domain Add Another Domain. Bạn nhập domain mới cần add và nhấn Create

diect admin 22

b. Để suspend hay unsuspend 1 domain bạn tích chọn domain đó và nhấn Suspend / Unsuspend
c. Để xóa 1 domain ra khỏi host thì bạn tích hợp domain và nhấn Delete
8. Quản lý subdomain:

Từ menu chính, chọn Subdomain Management

diect admin 12
Để add subdomain, bạn nhập subdomain muốn tạo và nhấn Create
diect admin 21
Để Subdomain hoạt động được. Trên hệ thống DNS quản lý tên miền. Bạn phải tạo 1 bản ghi A là tên subdomain đó và trở về IP server mà bạn muốn tạo subdomain.

9. Add một tên miền chạy song song với tên miền chính:

diect admin 23

Từ bảng điều khiển Domain Pointers
Để add 1 tên miền chạy song song, bạn nhập tên miền muốn add và nhấn Add

direct admin 24
10. Backup và restore hosting:

Từ bảng điều khiển chính, chọn Create/Restore Backups

direct admin 4

a. Để backup Full bạn tích chọn tất cả các mục và nhấn Create Backup
diect admin 26
b. Để restore bạn chọn file đã backup và nhấn Select Restore Options
direct admin 27
 11. Tạo email:
email_manager_directadmin
Để hệ thống mail hoạt động.
Bạn phải tạo bản ghi MX trỏ về server.